bg

RF EBINGO ТАБЛО

За постигане на ефективна визуализация на данни игрите „ebingo“ и „bingobot“ използват 50-инчови LED FULL HD монитори.

Повечето от тях се разполагат хоризонтално и онагледяват информация за разиграваните в залата основни и допълнителни премии: „Линия“, „Бинго“, „Джакпот“, „Мистерии“ и др. На тези монитори, също така, се извежда информация за цена на картон, брой продадени картони, изтеглени в текущата игра топки, последни три изтеглени числа, „максимална топка“ за спечелване на специални премии.

Видът на извежданата на мониторите информация може бъде управлявана от централния компютър в залата. Това позволява един монитор в определена игра да се използва като „табло 90 числа“, а при необходимост, в следваща игра да показва информация за определена премия. Превключването от един режим в друг става бързо и лесно, което пести от времето на обслужващия залата персонал.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ: